Dezvoltare software

Specialiştii în dezvoltare software

Tipuri de aplicatii dezvoltate in 23 de ani de activitate:
• Sistemul de Management Legislativ
• ERP pentru industria de asigurări
• Sistemul de Document Management și Managementul fluxului de lucru
• Portaluri web cu CMS, forumuri și rețele sociale
• Aplicații pentru smartphone, pentru diferite platforme
• Arhitectură baze de date și infrastructură
• Integrare în Cloud privat și arhitectură
• Managementul de mediu virtual și rețele

Tehnologii:
Dezvoltăm software cu C#, C++, Java, HTML5, CSS, Javascript, Objective C, SQL pentru ASP.NET MVC, Web API, WCF, MFC, ATL, SQL Server, Oracle, SOLR, Windows Server, Windows Azure, Linux.

Mediul nostru de dezvoltare foloseste:
Team Foundation Server și GitHub pentru controlul versiunilor, Visual Studio, Eclipse și Xcode pentru programare, TeamCity pentru integrare continuă și build management, YouTrack pentru Agile management, documentare și urmărire a task-urilor.

Serviciile pe care le oferim cuprind:
• Legal Management System
• ERP for Assurance Industry
• Document Management System and Workflow Management
• Web portals with CMS, forums, and social networking
• Cross-platform web mobile
• Database architecture and infrastructure
• Private Cloud integration and architecture
• Management of virtual environment and networks

Contact Departament Dezvoltare:
+4 021. 311.97.11
office[at]indaco.ro